OLEN EHDOLLA
EU:n PARLAMENTTI-
VAALEISSA 2019

Poliittinen kulttuuri uudistuu – onneksi

Kansalaiset edellyttävät yhteiskunnalliselta keskustelulta ratkaisukeskeisyyttä, tulevaisuusorientoineisuutta ja asiallisuutta. Nykyiseen riitelykulttuuriin ollaan täysin kyllästyneitä ja siksi uudentyyppisiä poliittisia liikkeitä nousee.


Lue lisää

Kansainväliset luottamustehtävät

World NGO Day Secretariat, hallituksen jäsen, 2012-2017

Kansainvälinen Järjestöpäivä -hankkeen sihteeristö


World Entrepreneurship Forum(WEF), kutsuttu jäsen, 2009-2014

Yrittäjyysasiantuntijoiden maailmanlaajuinen think tank. Suojelijana Ranskan presidenttti Nicolas Sarkozy.


INSME, hallituksen jäsen, 2010-2012

OECD:n tuella perustettu innovaatio- ja yrittäjyysasiantuntijoiden kansainvälinen verkosto


Global Editors Network (GEN), kutsuttu jäsen, 2009-2011

Globaali päätoimittajien kansainvälinen verkosto


B3CF, kansainvälisen neuvontaryhmän jäsen, 2008-2016

Brittiläisen kansanyhteisön kauppakamari, joka operoi 53 maassa
Johtamis- ja hallintokoulutusta organisaatioille


Tarjoan koulutuksia ja luentoja julkisen sektorin, akatemian, järjestöjen ja yksityisen sektorin asiakkaille sekä myös kansainvälisille organisaatioille. Teemojani ovat yleensä yrittäjyys-, innovaatio-, ja kilpailukykyorganisaatioissa pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, luottamus, sosiaalinen pääoma sekä toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittäminen. Yksittäisistä aiheista myös naisyrittäjyys on ollut aina lähellä sydäntäni.


Tutustu palveluihini