Arvoistani

Keskinäinen kunnioitus rakentaa toimivaa yhteistyötä

Ihmisten välisen hyvin toimivan vuorovaikutuksen perusta on keskinäinen kunnioitus. Keskinäinen kunnioitus huolimatta iästä, sukupuolesta, ihonväristä, koulutuksesta, uskonnosta tai poliittisesta tausta.  Keskinäisestä kunnioituksesta kumpuaa toimintatapa, joka yhdistää erilaisten  ihmisten osaaminen toimivaksi ja asioita eteenpäin vieväksi toimintakulttuuriksi. Poliittisen toimintakulttuurin on muututtava rakentavammaksi, jotta luottamus kansalaisten silmissä palautuu ja laajoja yhteiskunnallisia muutoksia voidaan viedä eteenpäin joustavammin.

 

Aitous ja suvaitsevaisuus avartaa näkökulmia

Aito suvaitsevaisuus on toisten ihmisten arvostusta ja hyväksymistä erilaisista mielipiteistä huolimatta. Suvaitsevaisuus avartaa katsomaan asioita muidenkin ihmisten näkökulmasta. Suvaitsemattomuuden syitä ovat yleensä tietämättömyys, epävarmuus itsestä tai huono itsetunto. Kasvatus on suvaitsemattomuuden tehokkain keino. On palkitsevaa nähdä, miten asiallisen ja pohdiskelevan keskustelun kautta ihmiset löytävät uuden toimintatavan, innostuvat sen tuomasta mahdollisesta edistyksestä ja lähtevät toteuttamaan uudistusta käytännön elämässään.

 

Tietoa ja viisautta tehdä tarvittavia muutoksia

Kansalaiset odottavat poliitikoilta tietoon perustuvaa viisasta päätöksentekoa. Viisauteen kuuluu toisia kunnioittava, suvaitsevainen käytös. Vieroksun teennäisyyttä ja pinnallisuutta. Vieroksun ajatusmallia ja toimintatapaa, joka pyrkii toistuvasti vahingoittamaan toisia ihmisiä tai organisaatioita ja jonka taustalla on enemmän oman edun tavoittelu kuin yhteisten asioiden eteenpäin vienti. Keinottelu, kieroilu ja selkään puukotukset kuuluvat ihmisille, joiden heikko itsetunto ja osaamattomuus johtavat epäasialliseen ja muita vahingoittavaan toimintaan, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. On tilanteita, joissa on uskallettava nousta sanomaan, ettei hyväksy toimintatapaa ja on oltava rohkeus pyrkiä muuttamaan vallitseva muita vahingoittava käytäntö siinäkin tapauksessa, ettei se saavuta kaikkien hyväksyntää. Viisautta tarvitaan yhteiskunnallisten asioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Viisas ihminen käyttää tietojaan ja kokemuksiaan hyvien päätösten ja arviointien tekemiseen.

 

Vastuullinen valta on välittämistä

Valta ei ole koskaan hyvää, ellei sen haltija ole, totesi jo Martin Luther King aikoinaan. Valtaa tulee käyttää muita kunnioittaen ja arvostaen. Valtaa on myös käytettävä vastuullisesti. Asioita on hoidettava, niin hyvässä kuin pahassa ja vastuun ottaminen myös karikkoisissa tilanteissa on välittämistä ja kansalaisten asioista huolehtimista. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että annettua valtaa käytetään vastuullisesti.