Euroopassa pk-yrityksiä on yli 23 miljoonaa.

Suomi on tutkitusti onnellisten ihmisten maa. Yllätymme, kuinka hyvin pärjäämme kansainvälisissä vertailuissa emmekä tahdo uskoa sitä, miten hyvin asiat meillä ovat. Suomalainen hyvinvointimalli perustuu kaikkien oikeuteen saada hyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Turvaverkostomme pitää huolta heikompaan asemaan joutuneista, ja kannustamme heitä nousemaan jälleen jaloilleen.

Suomalaiset haluavat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttaa ympärillään olevaan kehitykseen. Olemme aktiivisia toiminnan ihmisiä ja talkookansaa. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriseurat pitävät monet meistä sosiaalisesti aktiivisina viikoittain omaan kiinnostukseemme perustuen. Tätä kansalaisten vahvaa aktiivisuutta ei saa hukata jatkossakaan. Voimme tehdä aktiivisuudestamme näkyvämpää muille eurooppalaisille uusien eurooppalaisten työkalujen, kuten Citizens’ App:in avulla. Tällä palvelulla Euroopan Unioni tukee aktiivista tiedon välittämistä kaikkien eurooppalaisten kesken. Joko sinä olet ladannut palvelun omaan puhelimeesi?

EU toimii monella tasolla: on kansalaisten Eurooppaa ja yritysten Eurooppaa vapaine sisämarkkinoineen. Ulkosuhteitakin EU hoitaa jo ammattimaisemmin kuin vaikkapa vuosikymmen sitten. Mutta kaupallisessa osaamisessa jotakin on jäänyt EU:ssa sivuraiteille. Tämän takia olemme menettäneet kilpailukykymme globaaleilla markkinoilla. EU:ssa on panostettu liian vähän alueiden Eurooppaan sekä toistaiseksi jätetty pk-yritykset liiaksi oman onnensa nojaan. Nämä kaksi teemaa kietoutuvat kiinteästi toistensa ympärille. Ne yhdessä pystyvät tuottamaan juuri sellaista hyvinvointia ja taloudellista lisäarvoa, jota me Euroopassa juuri nyt tarvitsemme.

Se, että meillä Euroopassa olisi elinvoimaisempia alueita ja niissä toimivia pk-yrityksiä, on äärimmäisen tärkeää. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat ympärilleen monipuolista ja osaavaa työvoimaa. Pk-yritykset ovat olleet aktiivisimmat työllistäjät viime vuosina.

Vain elinvoimaisten alueiden väkimäärä kasvaa ja ne houkuttelevat niin asukkaita, osaavaa työvoimaa kuin sijoittajiakin. Lähes 99 prosenttia kaikista yrityksistä Euroopassa on pk-yrityksiä. Suomessa pk-yrityksiä on vajaa 290 000 pois lukien maa-, metsä- ja kalatalousyritykset. Euroopassa pk-yrityksiä on yli 23 miljoonaa ja ne työllistävät peräti 90 miljoonaa ihmistä. Tulevaisuudessa pienyritykset työllistävät, vahvistavat kansantaloutta ja kiihdyttävät kilpailukykyämme.

On aika siirtyä toimimaan enemmän alhaalta ylöspäin, ja pyrkiä pois nykyistä ylhäältä alaspäin olevasta toimintamallista. Kaikki asiat – ideat, yritykset, hyvinvointi, onnellisuus, innovaatiot – syntyvät pieninä ja ovat alkuun vaatimattomia. Mutta parhaimmillaan ne kasvavat suuriin mittoihin ympäristönsä jalostamina. Meille suomalaisille ja eurooppalaisille tärkeämpää ovat miljoonat pienyritykset ja niiden menestyminen, kuin liian suureen markkina-asemaan päässeet, Googlen, Facebookin ja Microsoftin kaltaiset dinosaurukset. Pienyritykset ovat suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan kivijalka.

Meidän on huolehdittava, että yrityksissä työskentelevät ihmiset pysyvät toimintakykyisinä ja hyvinvoivina. Tässä työn ja muun elämän tasapainon tukeminen on tärkeää. Vahvat sosiaaliset verkostot ja perhesuhteet auttavat tasapainon löytämisessä. Hyvä uutinen on se, että pienyrityksissä voidaan keskimääräistä paremmin ja niissä on mahdollisuus vaikuttaa enemmän omiin työtehtäviinsä kuin suurissa yrityksissä. Terve ja hyvinvoiva ihminen vahvistaa kansanterveyttä ja -taloutta. Kansanterveydestä tuleekin jatkossa enemmän kehityksen ja menestyksen moottori, ei vain Euroopassa vaan kaikkialla maailmassa.