toukokuu 9, 2019

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa

Maahanmuutto on kuuma teema, josta pitää uskaltaa puhua. Maahanmuutto koskettaa jokaista suomalaista, sillä maahanmuuttaja tulee osaksi […]
toukokuu 2, 2019

Terveydenhuollon uudistuttava Euroopassa

On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä maailmassa on yli kaksi miljardia iäkästä henkilöä. Eurooppalaisen terveydenhuollon ja […]
toukokuu 2, 2019

Eurooppalainen visio on meidän

Euroopassa pk-yrityksiä on yli 23 miljoonaa. Suomi on tutkitusti onnellisten ihmisten maa. Yllätymme, kuinka hyvin pärjäämme […]
elokuu 2, 2018

Terveydenhuollossa priorisointi on välttämätöntä

Laajasti hyväksytty ajatus on, että nykyinen suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on välttämätön maamme kansantalouden […]
elokuu 2, 2018

Kansanterveysohjelman tavoitteena aktiiviset kansalaiset

Terveydenhuollon ja väestön terveyden ohjaaminen tapahtuu useilla yhteiskunnan tasoilla. Kansainväliset suositukset ja ohjelmat (WHO, OECD) sekä […]
elokuu 2, 2018

Miksi SOTE-uudistusta tarvitaan?

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto perustuu nykyisin kuntien tai kuntayhtymien järjestämään ja monikavarahoitukseen pohjautuvaan palvelujärjestelmään. Kunnat vastaavat […]
elokuu 2, 2018

Integroinnista on hyötyä!

Hyvinvointipalveluiden integrointi näyttää olevan kansainvälinen suuntaus, joka leviää maasta toiseen kuin uusin muoti-ilmiö. Se on ymmärrettävää, […]
elokuu 2, 2018

Kapitaatiomallilla on etunsa

Nykyinen suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus perustuu ns monikanavarahoitukseen, jossa päävastuun ovat kantaneet valtio (24%), kunnat […]
elokuu 2, 2018

New profession spawning

New profession spawning In recent years the significance of clusters for regional economic development, and for […]
elokuu 2, 2018

Cooperating or Combating?

Thomas L. Friedman describes the newest globalisation phenomena in his book aptly titled The World is […]
elokuu 2, 2018

Klusterimalli – pienten kuntien ja yritysten pelastusko?

Tulevaisuuden maailma on ihanan haasteellinen! Se on alati muuttuva, sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, on monikulttuurinen ja moniulotteinen. […]
elokuu 2, 2018

Kulttuuri on kuin vitamiini – sen puutteen huomaa

21. vuosisata kuuluu yksilöille, yrityksille/yhteisöille ja yhteiskunnille, jotka kykenevät johtamaan epävarmuutta ja jatkuvaa muutosta, rakentamaan menestyviä […]
elokuu 2, 2018

Inspiroiva innovaatiopolitiikka

Inspiroiva innovaatiopolitiikka on tulevaisuudessa välttämätön yritysten kasvulle ja kansainvälistämiselle sekä maamme kilpailukyvyn vahvistamiselle. Toimintaympäristön muutokset kansainvälistymisen, […]
heinäkuu 17, 2018

Holistinen hallintomalli – yritteliään yhteiskunnan yhteyttäjä

Suomi on ollut pitkään ainoa OECD-maa, josta puuttuu valtiollinen vastuuorganisaatio, joka stimuloisi voimallisesti nopeasti kehittyviä paikallisia […]