Koulutustaustani

Suoritan parhaillaan terveystieteen maisterin ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavia opintoja (kansanterveystiede, terveystaloustiede) Itä-Suomen yliopistossa. Aiemmin opintoja Jyväskylän yliopistossa täydennysopinnot gerontologiasta, Helsingin yliopistosta johtamisen perus- ja aineopinnot sekä markkinoinnin strategisen johtamisen tutkinto ja terveydenhuoltoalan opistotasoinen tutkinto.

 

Johtamisen aiheita ovat olleet strateginen johtaminen, henkilöstö johtaminen, markkinoinnin johtaminen, palveluiden johtaminen, yhteistyönjohtaminen verkostotaloudessa, organisaatiokulttuurin johtaminen, suorituskyvyn johtaminen, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtaminen, ministeriöiden johtaminen, johtajuus ja asiantuntijaviestintä, johtamisen tutkiminen, yritysjohtamisen kehityslinjat, promootioviestintä, kriisiviestintä.

 

Terveystaloustieteessä parasta on ollut saada hyvä kokonaiskuva taloustieteen perusteista eli sekä makro että mikrotaloudesta, julkistaloudesta sekä terveystaloustieteestä eli sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen liittyvistä seikoista.

 

Kansanterveystieteen opinnot ovat sisältäneet etiikkaan, priorisointiin, lainsäädäntöön ja terveyspalveluihin liittyviä osioita. On käsitelty myös kansallisia ja kansainvälisiä terveysongelmia sekä paneuduttu epidemiologian ja biostatistiikan kysymyksiin. Mielenkiintoisia osioita ovat olleet kansansairauksiin, ympäristöterveyteen, ravintoon ja ruokakulttuuriin liittyvät luennot.