Palvelut

Tulevaisuuden maailmaa luotaessa on hyvä pitää mielessä, että yleensä vanhat ajatusmallit ja työkalut harvoin enää toimivat. Toimintakenttä muuttuu yhä kiihkeämmin, on yhä kansainvälisempää ja moniulotteisesti verkottuneempaa. Tämä edellyttää sidosryhmiltä ja eri toimijoilta entistä tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan eri tasoilla ja ennen kaikkea tämä edellyttää johtamiselta ja johtajuudelta tuoretta näkökulmaa, jotta johtotaito voi kehittyä uuteen ulottuvuuteensa.

 

Johtotaidon kehittyminen on antoisaa erityisesti silloin, kun näet hyvin eri taustoista tulevien ihmisten löytävän polveilevan ja kehittävän keskustelun kautta ratkaisun, jota kukaan ei ollut aiemmin edes tiedostanut. Yhteistyön tuloksena on luotu edelläkävijä kulttuuria, vaikkei sitä aina edes tiedosteta.

Edelläkävijä kulttuuri raivaa teitä. Edelläkävijä kulttuuri rakentuu uudelle innovatiiviselle ajattelumallille, toimintakykyisille työkaluille ja ennen kaikkea rohkealle luonteenlaadulle. Edelläkävijä ihmiset uskaltavat terveesti kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja esittää uskaliaita ratkaisuja muuttaen jopa toimialoja ja yhteiskunnallisia rakenteita. Edelläkävijä ihmiset osaavat ennakoida, haistella tulevaa ja siten muovaavat toimintaansa olemalla tulevaisuuden tulkkeja.

Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lyhyet 1,5 tunnin, ½ päivän tai koko päivän koulutukset ja valmennukset. Kaikki koulutukset räätälöidään asiakasorganisaation tarpeen mukaisiksi. Koulutuksissa asiakkaitani ovat olleet yksityisen ja julkisen sektorin, akatemian, kehittämisyhtiöiden sekä eri järjestöjen edustajia.

Koulutusesimerkkejä

• Holistinen hallintomalli – tulevaisuuden kilpailukykymalli

Johdantoa viitekehyksen hahmottamiseen

 

• Kohti maailman markkinoita

Klusterimainen toimintamalli mikro- ja pk-yritysten kasvun ja kansainvälistämisen edistäjänä

 

• Johtamisen tulevaisuuden haasteet

Johtaminen verkostotaloudessa

 

• Kulttuuriset liikennemerkit – pohja luottamukselle ja sosiaaliselle pääomalle

Artefaktien voima toimintakulttuurin kehittämisessä

 

• Johtamisen käyttäytymisprofiilit ja johtamisarviot

Peili käyttäytymisprofiili
Peili johtajuusarvio – tulossa syksyllä 2018

Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voin olla avuksi!

Tilaan Leenan tukijakirjeenNimeni saa julkistaa Leenan tukijalistallaHaluan mukaan vaalityöhön