Tehtyjä töitä

Johtamistyötä organisaation eri tasoilla

Olen ollut onnellisessa asemassa saadessani toimia moninaisissa tehtävissä elämäni aikana. Tehtävänimikkeitä ja toimeksiantojen sisältöjä ovat ollut monia samoin toimialoja. Nimike ei aina kuitenkaan kerro sitä, mitä olet tehtävässäsi oppinut. Keskeistä työtehtävissä on ollut kokemukset organisaation eri päätöksenteon tasoilta, joka ovat avartaneet ymmärrystä kokonaisuuksista. Koulutus on tärkeää, mutta kokemukset ovat ne, jotka kasvattavat, lisäävät osaamista ja valmentavat toivottavasti viisauteen. Kokemuspohjasta kumpuava osaaminen on osaamista, jota ei kirjoista opi ja luo toivottavasti viisautta, joka ei ankkuoidu toimintaan, ellei asenne anna sille mahdollisuutta.

Nuoruudessa työtehtävät olivat tekemisessä liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin kanssa. Myöhemmin tulivat mukaan johtamisen, kilpailukyvyn, talouden, tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden kehittäminen. Kaikki tehtävät ovat tuoneet omanlaistaan osaamista ja omaa kyvykkyyttään on saanut käyttää laajassa mittakaavassa yhdessä toimialojen asiantuntijoiden kanssa. On ollut erityinen ilo toimia osaavien ihmisten kanssa niin paikallisesti kuin eri puolilla maailmaa uusia asioita kehitellen ja poikkeuksetta tuloksista nauttien.

Kokoomuksen järjestötoiminnan verkoston puheenjohtaja

Vaikuttamistyötä yhteiskunnan eri tasoilla olen tehnyt eri järjestöjen tai työtehtävieni kautta koko elämäni ajan. Elämäntilanteesta riippuen tehtävät ovat olleet milloin vanhempainyhdistyksen toimintaa, kiinteistöalan hallitustehtäviä, terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä tehtäviä tai naisyrittäjyys ja hyväntekeväisyys hankkeita. Lasten siirryttyä omassa elämässään eteenpäin, on jäänyt aikaa myös omiin mielenkiinnon kohteisiin, kuten politiikkaan. Politiikka-aikanani olen pyrkinyt keskittymään erityisesti kansallisiin tehtäviin. Paikallispolitiikassa pyrin toimimaan taustavoimissa.

Kansallisista luottamustehtävistäni mielenkiintoisin on Kokoomuksen valtakunnallisen  järjestötoiminnan verkoston puheenjohtajatehtävät nyt jo toista kautta. Tehtävässä saa seurata eri piirien, kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten  toimintaa ympäri Suomen. On innostavaa seurata suomalaista kuntakenttää ja ihmisiä, jotka vuosikausia vapaaehtoistyötä tekemällä muuttavat maailmaa ja ovat ylpeitä siitä. He ansaitsevat meidän siunauksen työlleen! He myös hyödyntävät kentällä monia hyviä käytänteitä, joita tulisi saada laajemmin muidenkin käyttöön. Se on nyt yksi keskeinen tehtäväni tulevina vuosina. Kerätä hyviä yhteiskunnallisia käytänteitä kentältä, monistaa ja jakaa niitä muidenkin käyttöön. Tästä tehtävästä olen äärimmäisen innostunut.

Yrittäjä, asiantuntija, hallitusammattilainen

Lähes parin vuosikymmenen ajan sain yrittäjänä toteuttaa mielenkiintoisia toimeksiantoja, ensin paikallisella ja alueellisella tasolla ja myöhemmin kansallisesti ja kansainvälisesti. Monien eri toimialalta olevien organisaatioiden kanssa työskentely on ollut innostavaa ja mielenkiintoista ja on ilo nähdä ihmisten kasvavan menestyksensä myötä.

Johtamiskoulutuksissa on ollut osallistujia julkisen ja yksityisen sektorin lisäksi akatemian ja järjestöjen edustajista. Mieleenpainuvimpia koulutuksia on ollut, kun olen saanut kouluttaa yhdessä Harvard Business Schoolin apulaisprofessorin kanssa eurooppalaisia kilpailukykyasiantuntijoita. Konsultointi toimeksiannoista mieleenpainuvin oli naisyrittäjyys kehittämishankkeiden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisyksikölle tehty esitys klusteritoimiston perustamisesta mikro ja pk-yrityksien kasvun ja kansainvälistämisen edistämiseksi.

Kansainvälisten konferenssien ja maailmankongressin järjestäminen eri sidosryhmien kanssa yhteiskunnan eri tasoilla on  vahvistanut uskoani siihen, että meillä on paljon maailmanluokan mikro ja pk-yrityksiä, jotka haluavat kiivaasti maailmalle. On meidän poliitikkojen tehtävä luoda innostavampi laaja-alaiseen sidosryhmä yhteistyöhön perustuva toimintaympäristö. Kaksi maailmankongressia Helsingissä, joihin on osallistunut satoja asiantuntijoita yli 40 maasta ovat olleet mieleenpainuvia värikkäine  kokemuksineen. Osallistujia on ollut organisaatioista kuten OECD, UNESCO,  UNIDO, Euroopan Investointipankki, UNECE, EURADA, WIPO, WTA.

Mieluisia hallitusammattilaisuus ja asiantuntija tehtäviä on ollut lukuisia. Tehtävät ovat keskittyneet yrittäjyys-, kilpailukyky- ja innovaatioasiantuntijoiden organisaatioihin. Organisaatioiden perustajajäsenet tai tukijat ovat olleet arvostettuja järjestöjä, akatemian edustajia tai maiden johtohenkilöitä.

Miellyttävimpiin tehtäviin kuului hallitusjäsenyys INSME-organisaatiossa Roomassa. INSME on OECD:n moraalisella tuella perustettu innovaatio- ja yrittäjyysasiantuntijoiden verkosto, joka toimii lähes 100 maassa. Olin hallituksessa ensimmäinen nainen yhdessä OECD:n pk-yritysosaston varatoimitusjohtajan kanssa. Olen myös ainoa suomalainen tässä tehtävässä ollut.

Lontoossa päämajaansa pitävä World NGO Day -sihteeristön hallitusjäsenyys tutustutti maailmalla toimiviin  kansalais-, ja hyväntekeväisyysjärjestöihin ja filantrooppeihin.  World NGO Day -verkosto keskittyi maailman kansalaisjärjestöpäivän eteenpäin viemiseen ja sen juhlistamiseen. Suomi oli Britannian kanssa ensimmäiset maat maailmassa, jotka juhlistivat maailman kansalaisjärjestöpäivää vuosina 2012 ja 2014. Tämän jälkeen innovaatiota on nähty järjestettävän eri puolilla maailmaa.

Monikulttuurisia ja muistorikkaita hetkiä sain viettää useita vuosia brittiläisen kauppakamarin kansainvälisessä neuvontaryhmässä eri maiden suurlähettiläiden kanssa. Brittiläisen kansanyhteisön kauppakamari kokoaa yhteen 53 maan edustajia ja avustaa suomalaisia yrityksiä saavuttamaan vauraat kansanyhteisön markkinat.

Eurooppalaisten kilpailukyky-, ja klusteriasiaintuntijoiden yhdistyksen presidenttinä ja kansainvälisen neuvontaryhmän jäsenenä sai tutustua eri maiden aluekehittämistoimintaan. Se vakuutti minut siitä, kuinka tärkeää on alueiden houkuttelevuuden lisääminen ja alueen erilaistaminen alueen kilpailukyvyn kehittämiseksi, jotta kansainväliset sijoittajat saadaan kiinnostumaan alueen yrityksistä.

Yrittäjyys asiantuntijoita yhdisti Lyonissa toiminut Ranskan Presidentin Nicolas Sarkozyn tukema World Entrepreneurship Forum (WEF), joka oli aktiivinen think-thank verkosto. Yhdistyksen jäseneksi pääsi mukaan vain kutsuttuna. Vuosikymmen sitten aloitti toimintansa myös kansainvälisen päätoimittajien verkosto Pariisissa. Jäsenyyden kautta tutustui toimittajiin eri maissa.